Sesequine Diamond Destiny LUA N/N
“Zola”


(Stocklore Wizard of the Forrest ShCM LUA & Dalstorm Diamond Princess LUA)


Zola. Oppstillingsbilder 6 uker.
Oppdretter Chantal Siddle
Foto Elizabeth Sampson.

Stamtavlen er satt inn i hennes fotoalbum på Skvå Galleriet.

“Zola” blir så langt jeg vet den første LUA dalmatiner som kommer til i Norge.
En liten spesiell frøken som er bærer av dobbelt gen for LUA.
Hun er født i Storbritannia.
Zola får være hos sin egen pappa og hans eiere inntil hun blir gammel nok for å reise til Norge ved 15 ukers alder.
Mange bilder fra hennes opphold hos kjærlige “besteforeldre” finnes på galleriet.

Hva er LUA ?
Low Urid Acid – Står for lav urinsyre og brukes til å beskrive dalmatinere som nedstammer fra “Dalmatian backcross” prosjektet som har minst en kopi av det dominerende genet som er ansvarlig for normal urinsyre hos hunder.

Disse hundene lider ikke av hyperuricosuria (som er et normalt høyt nivå av urinsyre i urinen) og har ikke risiko for å utvikle urate steiner i blæra eller nyrer.

Zola 9 uker sammen med sin tante.

Hva er HUA
High Urid Acid – Høy urinsyre og beskriver våre vanlige dalmatinere.

Alle dalmatinere (bortsett fra disse som nedstammer fra dette “pointer aoutcross” prosjektet i 1973) bærer to kopier av et mutant recessivt gen som forårsaker et unormalt høyt nivå urinsyre i urinen.

Alle dalmatinere er i fare men ikke alle dalmatinere danner steiner.
Risikoen er høyere hos hanner på grunn av deres anatomiske forskjeller, men alle dalmatinere bør mates på en lav puriner-diett og oppfordre til å drikke rikelig med vann for å redusere risikoen for problemer.

Kort forklart og forhåpentlig oppfattet rett av engelsk tekst.


Finnes mer omfattende beskrivelser som jeg vil linke opp eller henvise til..