Sandy holder tiden !!

Vi har hatt en rolig natt og det har bare gått en dag over termin..♡
Men i dag var Sandy oppe før solen og ga klar beskjed at noe ikke var helt som det pleide med henne..♡
Så vekker sin matmor som har holdt seg like ved de siste dagene..

Siden klokken 06 i morges har Sandy vært urolig. Opp og ned ut og inn, peser og graver og er veldig travel.
Det er ikke så behagelig i denne fasen.
Det veit vi som har prøvd..♡
Tempen er nede og hun spiste bare litt av maten sin.
Vi har nok valpene her innen 24 timer..♡

Sandy har redd sengen sin selv… smiley

Kryss finga for oss…♡